Vitajte na na našej inzertnej stránke

Bazarmix.sk je obchodným miestom, ktoré sprostredkováva predaj a nákup nového a použitého tovaru medzi predávajúcim a nakupujúcim. Prevádzkovateľ servera Bazarmix nie je predajcom tovaru, ani jeho kupujúcim.

Pridávanie inzerátov je zadarmo bez poplatkov.

Prevádzkovateľ servera nepredáva vlastný tovar a nie je zodpovedný za predávaný tovar (správnosť vyobrazeného tovaru, jeho kvalitu, vlastnosti, dostupnosť a pod.) A nie je zodpovedný za kúpu, predaj, reklamáciu či za prípadné spory medzi kupujúcim a predávajúcim. Prevádzkovateľ servera rovnako nezodpovedá za prípady, keď sa ukáže, že identita registrovaného užívateľa nebola správna. Prevádzkovateľ servera identitu predávajúcich a kupujúcich nepreveruje.


 


Ako postupovať:

Jednoducho si vytvoríte registráciu, /pri registrácii prihlasovacieho mena nepoužívajte diakritiku, mäkčene ani dĺžne/, následne sa prihlásite a môžete okamžite pridávať svoje inzeráty, využívať priestor pre vaše inzeráty a to v neobmedzenom počte.Kedykoľvek môžete svoje inzeráty upravovať, aktualizovať.Už po registrácii a prihlásení na stránku môžete naplno pridávať svoje inzeráty.Pridávate inzeráty cez stránku Pridať inzerát a upravujete a aktualizujete si inzeráty cez stránku Moje inzeráty efektívne a prehľadne.

 

Výhody pridávania inzerátov:

Ponúkame jednoduché prostredie a ovládanie stránky.K inzerátu si okrem fotografií  viete vložiť link na svoje webové stránky, e-shopy, alebo link na Facebook stránky, dokonca i pridať vlastné video cez URL adresu z Youtube, alebo Vimeo stránok.Každý inzerent a jeho profil i inzeráty budú propagované cez naše soc.siete uvedené na stránke  a to cez Facebook stránku, Facebook skupinu a cez účet na Instagrame.

Vaše inzeráty budú okamžite zdieľané na soc.sieťach cez niekoľko stotisíc ľudí, ktorý uvidia vaše inzeráty.A to je na nás, aby ste čo najviac predávali a boli spokojný zo službami na našej stránke.

Ku každému inzerátu budeme robiť SEO analýzu a vkladanie kľúčových slov vašich inzerátov a popisov pre vyhľadávač GOOGLE, aby vaše inzeráty čo v najväčšej miera našiel váš potencionálny zákazník.


Propagácia predajcu na titulnej strane

Je platená reklama pre inzerenta na úvodnej stránke po dobu akú si inzerent zvolí.

Inzerent bude zobrazený na titulnej strane  a preklik na je ho celý profil a inzerciu.

Viac o propagácii tu https://bazarmix.sk/prezentacny-priestor-predajcu/


Výhody pre inzerentov

môžeš predávať neobmedzené množstvo tovaru a prezentovať svoj obchod so všetkým, čo k tomu patrí.

Neobmedzené aktualizovanie inzerátov

Neobmedzený počet inzerátov použitého tovaru

Neobmedzený počet inzerátov nového tovaru

Neobmedzený počet inzerátov handmade výrobkov

Pridávanie vlastných odkazov na web stránku, Facebook stránku


Podmienkou sprostredkovanie predaja tovaru alebo jeho kúpy prostredníctvom serveru je súhlas s touto zmluvou a bezplatná registrácia užívateľa. Užívateľ, ktorý je fyzickou osobou, alebo voľným združením fyzických osôb zastupovaných jednou osobou, je povinný pri registrácii zadať meno, priezvisko, plnú adresu (stálu alebo prechodnú), e-mailovú adresu, telefónne číslo, užívateľské meno a heslo. Užívateľ je povinný prevádzkovateľa servera informovať o zmene ktoréhokoľvek z týchto údajov opravou týchto údajov a udržiavať tieto údaje aktuálne. Užívatelia majú prístup k svojim údajom a môžu ich meniť. Užívatelia sú tiež oprávnení požiadať o ich odstránenie z databázy po ukončení činnosti na serveri. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo odstrániť zo systému také tovary, ktoré porušuje pravidlá užívania alebo zákonmi Slovenskej republiky. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo odstrániť tovar zo systému aj bez udania dôvodu.


Je zakázané ponúkať na predaj tovaru, ktoré porušuje alebo by mohlo porušovať autorské právo (ako napr. Kópie diel iných tvorcov a pod.). Je zakázané používať fotografie, ktoré porušuje alebo by mohlo porušovať autorské právo (napr. Fotografie z časopisov, fotografie, ku ktorým ktoré predajca autorské právo a pod.). Je zakázané duplikovať tovaru – teda ponúkať rovnaký tovar. Je zakázané ponúkať tovar, ktorého ponuka, predaj, kúpa alebo užívanie je v rozpore s dobrými mravmi alebo platnými právnymi predpismi.

Zakázané je najmä ponúkať tovar, ktorý nezodpovedá zameraniu servera, ďalej tovar, ku ktorému nemá predávajúci vlastnícke právo alebo právo ich predávať alebo tovar, ktorý je založený alebo sú dispozície vlastníka s ním inak obmedzené. Je zakázané ponúkať na predaj zbrane, alkohol, omamné či psychotropné látky, lieky, zdravotnícke potreby, pornografiu, či inak poburujúce pornografické alebo erotické materiály, tovar, prostredníctvom ktorého dochádza k porušovaniu duševného vlastníctva (porušovanie práv k ochranným známkam, označenie pôvodu, nelegálne rozmnoženiny autorských diel a pod.), tovar určený na propagáciu a šírenie názorov extrémnej ľavice či extrémnej pravice, smerujúce k potlačeniu práv a slobôd človeka alebo hlása národnostnú, rasovú, náboženskú či triednu zášť alebo zášť voči inej skupine osôb.

Všetky predávajúcim uvádzané ceny sú cenami vrátane DPH. Predajca je povinný uviesť vždy plnú cenu tovaru. Predávajúci má možnosť kedykoľvek zmazať ponúkaný tovar, alebo je na neurčitú dobu skryť. Predávajúci môže tiež meniť a upravovať popis tovaru. Vložením fotografií dáva predávajúci prevádzkovateľovi práva a súhlas na použitie fotografií vloženého tovaru na propagačné účely serveru a to za účelom popularizácie servera. Súhlasí tiež s tým, aby server postúpil fotografie tretím osobám (napríklad novinám, časopisom, internetovým serverom a pod.) Na účely popularizácia servera. Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že fotografie užívateľov nepoužije na iné účely, než je popularizácia či propagácia servera a že v rovnakom duchu bude jednať aj s tretími stranami.


Ochrana osobných údajov

Používateľ je povinný uvádzať pravdivé údaje. Prevádzkovateľ chráni všetky informácie zaslané pri registrácii užívateľom v zmysle zákona č. 101/2000 Zb. O ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov a je oprávnený ich poskytnúť len za nižšie uvedených podmienok. Užívateľ súhlasí s tým, aby prevádzkovateľ viedol údaje, ktoré mu pri registrácii poskytne a to výlučne v súvislosti s prevádzkou servera. Užívateľ výslovne súhlasí s tým, aby jeho údaje a to meno a priezvisko, obchodné meno, názov, telefónne číslo, miesto trvalého či prechodného pobytu, sídlo, boli prevádzkovateľom poskytnuté užívateľom – kupujúcim, ktorí o kúpe tovaru používateľa ako predávajúceho prejaví záujem, a používateľom – predávajúcim, o predaj ktorých ponúkaného tovaru prejaví užívateľ ako kupujúci záujem. Ďalej užívateľ výslovne súhlasí s tým, aby tieto údaje boli poskytnuté prevádzkovateľom v prípade reklamácie a sťažnosti na nedodaný tovar a v prípadoch, keď je prevádzkovateľ povinný tieto údaje poskytnúť na základe zákona.


Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo ukončiť okamžite túto zmluvu s užívateľmi, ktorí nedodržiavajú pravidlá servera, nie sú ochotní spolupracovať pri riešení štandardných či výnimočných situácií s vedením servera Bazarmix. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo ukončiť okamžite zmluvu s užívateľmi i bez udania dôvodu.