Ako pridať inzerát

Bazarmix.sk je priestor na sprostredkovanie nákupu a predaja inzercie medzi Kupujúcimi a Predávajúcimi užívateľmi webu.

-bazarmix.sk nie je  predajcom výrobkov od jednotlivých Predajcov prezentujúcich svoje inzercie na webe .

-bazarmix.sk je sprostredkovateľom inzercie, prezentovaných jednotlivými predajcami na webe .

Okrem bohatej prezentácie na našom webe, propagujeme vaše inzeráty, služby i cez sociálne siete.

Je to jednoduché zaregistrujte sa, vytvoríte si účet a môžete pridávať vaše inzeráty…

Po registrácii sa jednoducho prihláste a pridávajte svoje inzeráty


Pridať inzerát

Po registrácii a následnom prihlásení môžete neobmedzene pridávať, editovať a mazať svoje inzeráty na vašom účte.
-inzeráty jednoducho pridáte cez kolónku Pridať inzerát, kde si zvolíte hlavnú kategóriu, následne nezabudnite zvoliť aj ostatné podkategórie inzercie

-napíšete názov inzerátu, popis inzerátu, priradíte veľkosť, stav tovaru, miesto odkiaľ ste – okres

-dalej máte možnosť pridať svoje kontaktné informácie, ktoré sa zobrazia pri inzeráte/adresa, telefón, webová adresa a priradťe kraj z ktorého pochádzate

-v dalšom kroku pridávate obrázky inzerátu, môžete pridať max. 8 obrázkov na inzerát

-pod obrázkami pridáte cenu za inzerát v eurách znak € sa zobrazuje automaticky

-následne je inzerát pripravený kde klikáte na Pridať inzerát, ktorý sa následne zobrazí na stránke.Svoje inzeráty viete potom upravovať, mazať, aktualizovať v kolónke Moje inzeráty

-V prípade záujmu o váš  inzerát , tovar vás kupujúci zákazník bude kontaktovať  formulárom v pravo pri každom inzeráte Kontaktovať inzerenta kde vám pošle správu na váš email, alebo cez telefón ktorý zadávate pri registrovaní.


Záverečné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke bazarmix.sk od momentu potvrdenia podmienok používania pri registrácii a vytvorenia účtu na bazarmix.sk, s výnimkou ak je medzi oboma stranami výslovne dohodnuté inak.
Registráciou na bazarmix.sk inzerenti bez výhrad akceptujú všetky ustanovenia “Podmienok používania” v znení platnom v deň registrácie.
Inzerenti prehlasujú, že sa pred registrovaním oboznámili s týmito Podmienkami používania a že s nimi súhlasia.